E-OKUL:
Deniz Harp Okulu Başvuru Formu ve Taban Puanları 2013-2014
 Kara Harp Okulu Taban Puanları, Hava Harp okulu Taban Puanları, Deniz Haro okulu Taban Puanları, 2014 yılında Kara, Deniz, Hava Harp Okullarında birisine yerleşmek isteyen arkadaşlar için Başvuru işlemleri ve başvuru şartları ile ilgili her türlü bilgiyi haberimizde  bulabilir. Konuyla ilgili sormak istediklerinizi yorum bölümünden bize yazabilirsiniz.

KARA, DENİZ VE HAVA HARP OKULLARINA GİRMEK İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE! 
 
 
GENEL BAŞVURU KOŞULLARI 
 
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2. Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak, 

3. Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, 

4. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak, 

5. 2013 Yılı Yükseköğretime Geçiş (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak, 

6. Herhangi bir mesleğe yönelik olmayan ve ÖSYS Kılavuzunda yer alan okul türlerinden: 
 a. 11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) 
 b. 11058 Fen Lisesi 
 c. 11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler) 
 ç. 11106 Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler) 
 d. 11066 Özel Fen Lisesi 
 e. 11025 Özel Lise 
 f. 11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise 
 g. 30028 Lise Programı 
 ğ. 30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı) 
 h. 50027 Anadolu Öğretmen Lisesi 
 ı. 50019 Öğretmen Lisesi 
 i. 11122 Sosyal Bilimler Lisesi 
mezunu olmak, 

7. En fazla 20 yaşında olmak (1993 ve sonrası doğumlu) (yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır.) 

8. 2013 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2012 yılında mezun olmak. 

9. Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının % 90’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve % 5 kontenjanına giren adaylar Harp Okullarına girmeye hak kazanacaktır. 

10. 27 Eylül 2001 tarihli, Harp Okulları Yönetmeliğinin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş Koşullarını” taşımak, 

11. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak, 

12. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte 
yaşamamak, 

13. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek), 

14. Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak, 

15. Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek, 

16. Öğreniminin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak gerekmektedir. 

17. Harp Okulları seçim aşamasına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yüksek öğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır. 

18. Birden fazla Harp Okuluna başvurmak isteyen adayların, belirtilen İnternet adreslerine girerek her bir okul için ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir. 
 
KARA HARP OKULU 
Kara Harp Okulu, Ankara ilinde bulunmaktadır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda subay yetiştiren askerî yükseköğretim kurumudur. 4566 Sayılı Harp Okulları Kanunu uyarınca üniversite statüsünde olan Kara Harp Okulunda, Subay Diplomasının yanı sıra; Mühendislik (Endüstri ve Sistem, Elektronik, Makine, İnşaat, Bilgisayar, Harita), İşletme, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler lisans programlarında ulusal ve uluslararası denkliği/geçerliliği olan lisans diploması da verilmektedir. 

 Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita ve Jandarma sınıflarında subay yetiştirilmektedir. Kara Harp Okulunda uçucu olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde helikopter ve uçak pilotu olma imkânı da sunulmaktadır.
 
Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (Yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır. Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yukarıda belirtilen programlarda verilen lisans diploması ile birlikte Teğmen olarak mezun edilmekte ve sınıf okulu eğitimi sonrasında atamaları yapılmaktadır. 

Kara Harp Okulu mezunu subaylara; sağlık, lojman ve askerî sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkânlarla birlikte kıt’a görevinde başarılı subaylara yurt dışında temel ihtisas kursları ile yüksek lisans, doktora eğitimi ve meslek hayatında yurt dışı geçici/daimi görev imkânları da sunulmaktadır.

 Onurlu bir geçmişe sahip, gelecek için ümit ve güven veren Türk Kara Kuvvetlerinde; geleceğini bir subay ve lider olarak çizmek isteyen gençlerimizi Kara Harp Okuluna bekliyoruz. 
 
 BAŞVURU BİÇİMİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI 
 
 Kara Harp Okulu Aday Adayı olmak isteyenler 2013 yılı ÖSYS Aday Başvuru Formunun “Askerî okullara girme isteği” alanındaki kutucuğu işaretleyeceklerdir. Ancak bu işaretlemeyi yapmak ön kayıt için yeterli değildir. Kara Harp Okuluna girmek isteyen adaylar, ayrıca aşağıdaki İnternet adresinden 25 Mart-16 Mayıs 2013 tarihleri arasında ön kayıt başvurusu yapacaklardır. İnternet üzerinden başvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılmayacaktır. 

 Başvuruda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” veya “Baraj Puan” belirlenecektir. 

 Belirlenen puan ve bu puandan daha yüksek alan adayların İkinci Seçim Aşaması Sınavlarına (Ön Sağlık Muayenesi, Bedenî Yeterlilik Sınavı, Mülakat) çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri http://www.kho.edu.tr ve www.kkk.tsk.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır. (Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.) 

 Kara Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek 2’nci Seçim Aşaması Sınavlarında başarılı olan adayların, Bedenî Yeterlilik Sınavından ve Mülakat Sınavından alacakları puanların % 15’i, ikinci basamak sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavı’nın (LYS); MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinden alacakları puanlardan en yükseğinin yüzlük sisteme çevrilerek %70’ine ilave edilmesi suretiyle asil ve yedek adaylar belirlenecek ve sıralama neticesinde kontenjana giren adaylar KHO’ya girmeye hak kazanacaklardır. ÖSYS 2013 Kılavuzu’nda belirtilen Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) taban puanını geçemeyen adaylar sıralamaya girmeye hak kazanamayacaklardır. (Değerlendirme, asil ve yedek adayların tespit edilmesi ile ilgili detaylı bilgi 25 Mart-16 Mayıs 2013 tarihleri arasında yayımlanacak başvuru kılavuzunda belirtilecektir.) 
 
İnternet adresi : http://www.tsk.tr 
 http://www.kho.edu.tr 
İletişim için : (0312) 417 51 90-96 (7 Hat) 
 
DENİZ HARP OKULU 
 
 Türk Deniz Kuvvetlerinin temel subay kaynağı olan Deniz Harp Okulu, Deniz Kuvvetlerinin çeşitli birimlerinde görev alacak cesur, dürüst, liderlik özelliklerine sahip, en son teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde akademik eğitim almış deniz subayları yetiştirmektedir. 

 Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltıları, suüstü gemileri, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/ Sualtı Savunma (SAS), deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kara birlikleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemiler, S/G botları, uçaklar, helikopterler ve birliklerde görev yapmaktadır. 

 Deniz Harp Okulunun İstanbul Tuzla’daki modern yerleşkesinde endüstri, bilgisayar, makine, gemi inşa, elektrik/ elektronik mühendisliği ve uluslararası ilişkiler dallarında dört yıllık lisans düzeyinde akademik eğitim 
verilmektedir. 

 Deniz Harp Okulunda geleceğin subay adaylarına yıl içerisinde verilen akademik eğitimlere ilave olarak çağdaş donanmamızın modern gemilerinde temel deniz eğitimleri ve açık deniz eğitimleri verilmekte ve bu eğitimler esnasında denizi ve denizciliği öğrenerek yurt içi ve yurt dışı limanlarda ülkemizi ve dünyayı tanıma imkânı sağlanmaktadır. 

 Genç Bahriyelileri deniz koşullarına bedensel yönden hazırlamak maksadıyla Deniz Harp Okulunda her türlü spor imkânı sağlanmaktadır. Uluslararası düzeyde bile benzeri bulunmayan spor tesisleri ile geleceğin subay adaylarına deniz sporlarına yönelik yelken, kürek ve yatçılık eğitimleri verilmekte, tüm spor branşlarında ulusal ve uluslararası düzeyde 
yarışmalara katılmaları sağlanmaktadır. 

 Ayrıca Türk Deniz Kuvvetlerinin özel ihtisas sahibi uzmanları tarafından verilen eğitimleri başarı ile tamamlayan Deniz Harp Okulu öğrencilerine “tek yıldız dalgıç brövesi” verilmektedir. 

 Öğretim binaları, laboratuarlar, spor tesisleri, sosyal tesisler, kayıkhane ve öğrenci yaşam alanları ile eşsiz olanaklara sahip olan Deniz Harp Okulunun seçkin eğitimini tamamlayan Teğmenler mezun oldukları gün maaş almaya başlamakta, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağladığı sosyal, sağlık, OYAK üyeliği ve 
lojman gibi olanaklardan faydalanma hakkına sahip olmaktadırlar. 

 Deniz Harp Okulu mezunu subaylar için yurt içi ve yurt dışında yüksek lisans ve doktora imkânları da mevcuttur.

 1773 yılından bu yana deniz subayı yetiştiren Deniz Harp Okulunda eğitim görmek, ülkemiz ve dünya denizlerinin altı, üstü ve semalarında onurla bayrağımızı dalgalandıran şanlı bahriyeliler arasına katılmak isteyen “GENÇ BAHRİYELİLER” www.tsk.tr ve www.dho.edu.tr sitesine girerek ön kayıt yaptırınız. 
 
BAŞVURU BİÇİMİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI 
 Yukarıda belirtilen başvuru koşullarını sağlayan adaylar 2013 yılı ÖSYS Aday Başvuru Formunun “Askeri Okullara Girme İsteği” alanındaki kutucuğu işaretlemelidirler. Ancak bu işaretlemeyi yapmak ön kayıt için yeterli değildir. Deniz Harp Okuluna girmek isteyen adayların 25 Mart – 16 Mayıs 2013 tarihleri arasında www.tsk.tr ve www.dho.edu.tr İnternet adresleri vasıtasıyla ön kayıt yapmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden ön kayıt yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamaları sınavlarına çağrılmayacaktır. 

 Ön kayıt yapabilmek için gerekli evrak/işlemler ile bilahare yapılacak ikinci seçim aşamalarına ilişkin detaylı bilgiler Ocak 2013 tarihinden itibaren www.tsk.tr ve www.dho.edu.tr İnternet adreslerinde yayımlanacaktır. 

 YGS sınav sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak ilan edilecek puan türlerine göre “İkinci Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanı” belirlenecektir. 

 Belirlenecek taban puandan daha yüksek puan alan adaylar www.dho.edu.tr İnternet adresinde yapılacak duyuru ile ikinci seçim aşamalarına (Ön sağlık muayenesi, bedeni yeterlilik ve görüşme) çağrılacaktır. Posta yolu ile çağrı yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir. (Adaylar ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeleri www.dho.edu.tr İnternet sitesinden temin edebilecektir) İkinci Seçim Aşamaları her aday için 1-2 gün sürecektir. 

 Deniz Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek olan ikinci seçim aşamalarında başarılı olan adayların, seçim aşamalarında gösterecekleri performanslar ile 2013 yılı Lisans Yerleştirme Sınavından (LYS) aldıkları puan dikkate alınarak aday performans puanları tespit edilecektir. İkinci seçim aşamalarında başarılı olan adaylar“ aday performans puanlarına” göre sıralanacak, kontenjana girerek sevk edilecekleri askeri hastaneden “Askeri Öğrenci Olur” raporu alan adayların kesin kayıt işlemleri yapılacaktır. İkinci seçim aşama sonuçları www.dho.edu.tr İnternet adresinde ilan edilecek ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacaktır. 
 
İnternet Adresi : www.dzkk.tsk.tr 
 www.dho.edu.tr 
Telefon : (0 216) 395 26 30’dan 2500. 
 
HAVA HARP OKULU 
 
 Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt’ta bulunmaktadır. 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu uyarınca üniversite statüsünde olan Hava Harp Okulunda, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Bilimleri dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir. Dört yıllık eğitim-öğretimlerini başarıyla tamamlayan Harbiyeliler lisans diplomasına sahip pilot adayı teğmenler olarak mezun olmaktadır. 

 Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan Harbiyelilerden sağlık muayenesini başarıyla geçenler İzmir’de uçuş eğitimine başlamakta, sağlık muayenesini herhangi bir nedenle kaybedenler ile uçuş eğitiminden çeşitli nedenlerle ayrılanlar ise Hava Kuvvetlerindeki diğer sınıf okullarında eğitim almaktadır. Sınıf eğitimlerini tamamlayan teğmenler pilot veya yer sınıfı subaylar olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapmaktadır.
 
 Hava Harp Okulundan mezun olan subaylar; lojman, sosyal tesis ve sağlık imkânlarından yararlanmakta, yurtiçi ve yurtdışındaki eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmaktadır. Hava ve uzay gücünün dünya genelindeki önemi ve etkisi her geçen gün artmaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ailesi sizlerin katılımı ile daha da güçlenecektir. 
 
BAŞVURU ŞEKLİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI 
 
 Başvuru koşulları bayan ve erkek adaylar için aynıdır. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar 2012 ÖSYS Aday Başvuru Formunun “Askeri Okullara Girme İsteği” alanındaki kutucuğu işaretleyeceklerdir. Kutucuğu işaretleyen veya işaretlemeyen adayların başvuru işlemlerini tamamlayabilmeleri için ayrıca 25 Mart-16 Mayıs 2013 tarihleri arasında www.hho.edu.tr İnternet adresine girerek başvuru yapmaları gerekmektedir. İnternet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adaylar seçim aşamalarına çağrılmayacaktır. 
 ÖSYM Bşk.lığının sınav sonuçlarını açıklamasıyla birlikte, ihtiyaç duyulan öğrenci sayısına göre “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” veya “Baraj Puan” belirlenecektir. Baraj puan YGS 1,2,5,6 puan türlerine göre belirlenecek ve İnternet sitemizden yayınlanacaktır. Baraj puanını aşan adaylar diğer seçim aşamaları için Hava Harp Okuluna davet edilecektir. 

 Davet edilen adayların isimleri ve Hava Harp Okulunda hazır bulunacakları tarih İnternet sitemizden yayınlanacaktır. 

Adaylar hazırlayacakları evrakları İnternet sitesinden indirecektir. Posta yolu ile herhangi bir belge gönderilmeyecektir. 
 Hava Harp Okulundaki seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) MF-1, MF-2, MF-4, TM1, TM2 ve TM3 puan türlerinin en yükseği esas alınarak yapılacak performans puanlamasına göre sıralanacak ve asil/yedek liste oluşturularak intibak eğitimine çağrılacaklardır. 

 Seçim süreci boyunca (en fazla dört gün sürecektir) isteyen adaylar Hava Harp Okulu tesislerinde kalabilecektir. 

Adayların yemek ve yatma ihtiyaçları Okul tarafından ücretsiz karşılanacaktır. İnternet sitesi ile ilgili herhangi bir problemle karşılaşan adayların ikdm@hho.edu.tr adresine e-posta göndermeleri veya aşağıdaki telefonu arayarak yardım almaları gerekmektedir. 
 
İnternet Adresi : http:www.ikdm.hho.edu.tr 
Telefon : 0 212 663 28 30  

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

LYS giriş yerleri 2014 (LYS BAşvuru Şartları...
LYS giriş yerleri 2014 yılında YGS sınavından sonra belli olacak ve YGS’den barajı aşan öğrenciler...

Haberi Oku