TEOG konu dağılımı (TEOG'da en çok hangi alanlardan soru geliyor)

TEOG için uzmanlardan dikkat çeken uyarılar mutlaka okuyun:

Uzun sorudan korkma

FEN VE TEKNOLOJİ: Ön bilgiyi örneğin ağırlık, kaldırma kuvveti, hacim, soyağacındaki hasta bireyler gibi konuları sorudaki şekil üzerinde oturtun ve çözmeye daha sonra başlayın. Soru metninin veya soru kökünün uzun oluşundan korkmayın. Bu daha fazla ipucu anlamına gelir. Yargılı sorularda yargıların doğru ya da yanlış olduğuna karar verip seçeneklerde eleme yapın.

Paragrafı sonra oku

TÜRKÇE: Paragrafta anlam sorularında önce soru kökünü, sonra paragrafı okuyun ki sorunun neyi sorguladığını doğru anlayın. Cümlenin ögeleri sorularını çözerken öncelik, temel ögeleri bulan yüklemi ve özneyi doğru tespit olmalı. Ayrıca tüm ögeleri bulmada en önemli nokta, söz öbeklerini asla bölmemektir.

Önce zihinde tamamla

MATEMATİK: İşlem önceliği her soruda önceliklidir. Ama matematikte farklılık yaratan problem içeren sorulara da dikkat! Problem çözüm aşamasında uygulama kısmına (işlemsel kısımlara) geçmeden, problemi anlama ve planlama aşamasında soru sezgisel olarak öğrencinin zihninde tamamlanmalı. Bu aşamaların devamında planı uygulama ve kontrol kısmı gelir.

Şifre yan cümlede

İNGİLİZCE: Kelimelerin anlamları; paragraf, okuma parçası veya diyaloglardan çıkarımlar yoluyla bulunabilir. Bunun için kelimeden önceki veya sonraki cümleler de dikkatle okunmalı. Boşluk doldurma sorularında, boşluktan önce veya sonra yazılan cümle boşluk için anahtar bilgileri içerir. Çok uzun ve zor görünen bir parçanın soruları çok basit olabilir.

Genelden özele doğru

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Özellikle ayet ve hadislerle ilgili sorularda, sadece verilenlere göre ayet ve hadislerden çıkarım yapmaya çok dikkat edilmeli. Sorunun içerdiği metin, ayet ve hadislerde olan doğruları esas kabul etmek çözümde başarıyı getirir. Soru köküne göre genelden özele doğru bir yol izlemek, soruların çözümünde kolaylık sağlar.

Bilgi ve yorum şart

İNKILAP TARİHİ: Tarih bilginizi mutlaka kullanın, bilgi ve yorumları iyice harmanlayarak cevap arayın. Tarih sorularında yorum yapabilmek için konunun tamamına hakim olmak önemli. Soruların bazıları gerekli bilgiyi öğrencinin bildiğini varsayarak yorum yapmasını isterken, bazıları da gerekli bilgiyi açıklama bölümünde verebilir.


BU YIL İTİRAZ 20 TL!

Geçen yıl 10 TL olan itiraz bedeli bu yıl 20 TL oldu. Kılavuzda, “Elektronik ortamda yapılan itirazlar öğrenci velisi tarafından interaktif hesap aracılığıyla elektronik ortamdan, yapılan itirazların incelenmesi için ise öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) yatırılması gerekmektedir.” deniliyor.

Yurt dışında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler bulundukları ülkedeki eğitim ataşeliklerinde ya da elçiliklerde onaylattıkları denklik belgesine göre ortak sınavlara girebilecek.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için; örgün eğitime devam edenler okul müdürlüğünün bağlı bulunduğu RAM'a, açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin ise açık öğretim ortaokulu müdürlüğüne birinci dönem için 9 Ekim 2014, ikinci dönem için ise 3 Mart 2015 tarihi mesai bitimine kadar müracaat edebilecek.

Az gören öğrenciler ve işitme engelli öğrenciler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler, özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, yaygın gelişimsel bozukluğu olan öğrenciler, bedensel engelli öğrenciler, zihinsel engelli çocuklar, istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda, total düzeyde görme engelli öğrenciler, süreğen hastalığı olan öğrenciler, okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacak. TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmış olan öğrencilere, katıldıkları yılın yılsonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecek.

8. sınıf sınav tarihleri


Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının İlanı

8.Sınıf I.Dönem 26-27 Kasım 2014 14-15 Aralık 2014 Ocak 2014

8.Sınıf II.Dönem 28-29 Nisan 2014 10-11 Mayıs 2014 Haziran 2014

Ortak Sınavlar 1.Gün Oturumları

Ders Adı Başlama Saati Soru Sayısı Süresi

TÜRKÇE 09:00 20 40 Dakika

MATEMATİK 10:10 20 40 Dakika

DİN KÜLTÜRÜ 11:20 20 40 Dakika

Ortak Sınavlar 2.Gün Oturumları

Ders Adı Başlama Saati Soru Sayısı Süresi

FEN ve TEKNOLOJİ 09:00 20 40 Dakika

T.C. İnkılâp Tarihi 10:10 20 40 Dakika

YABANCI DİL 11:20

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında yapılacak ortak sınavlarda görevli olmayan ancak okulda dersi olan öğretmenlerin de sınav günlerinde en geç 09.00'da okullarında hazır olmaları istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında yapılacak ortak sınavlarda görevli olmayan ancak okulda dersi olan öğretmenlerin de sınav günlerinde en geç 09.00'da okullarında hazır bulunmalarını istedi. Sınav başladıktan sonra görevine ihtiyaç duyulmayan öğretmenler okuldan ayrılacak.

TEOG kapsamında, 8. sınıf öğrencilerinin gireceği merkezi ortak sınavlar, birinci dönem 26-27 Kasım'da, mazeret sınavı 13-14 Aralık'ta yapılacak. İkinci dönem ise merkezi ortak sınav 29-30 Nisan 2015'te, mazeret sınavı ise 16-17 Mayıs 2015'te gerçekleştirilecek. Sınavda öğrencilere dört ayrı kitapçık verilecek.

Ortak sınavlar öncesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere genelge gönderildi

Genelgeye göre, ortak sınavlarda görevlendirilecek öğretmenlerin kendi okulları ve branşları haricinde görevlendirilmelerine dikkat edilecek. Ortak sınavların yapıldığı günlerde sınavların yapıldığı okulda ders yapılmayacak.

Ortak sınavlarda görevli olmayan ancak o gün dersi olan okulun öğretmenleri de sınavların yapıldığı gün en geç 09.00'da kendi okullarında hazır bulunacak. Sınav başladıktan sonra görevine ihtiyaç duyulmayan öğretmenler okuldan ayrılacak.

Özel durumları nedeniyle (bina değişikliği gibi) kendi okullarında sınava giremeyen ve sınava girebilmeleri için bütün öğrencileri bir başka okula yerleştirilen okul idarecilerinden en az birinin bu sınavın gerçekleştirileceği okulda, bina sınav komisyonunda görevlendirilmesine dikkat edilecek. Bu öğrenciler için önceden basılmış sınav evrakı geçerli olacak.

Özel okullarda yapılacak sınavlar için MEB'in kadrolu öğretmenlerinin bina sınav komisyonu, salon başkanı, gözetmen olarak görevlendirilmeleri ve sınav yapılan özel okulun yöneticilerinden olmak üzere en az iki idarecinin de bina sınav komisyonuna yardımcı olacak şekilde binada bulunması sağlanacak.

Milli eğitim müdürlükleri karar verecek

Naklen yer değişikliği ve benzeri hallere bağlı zorunlu ikamet değiştiren, başka il ve ilçelerdeki okullara nakil olan veya ailesi tarım işçisi olarak çalışan öğrencilerin durumları, Rehberlik Araştırma Merkezleri tarafından sisteme işlenemeyen, sınavda özel hizmet alması gereken öğrencilerin durumları, cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü bulunan 8. sınıf öğrencilerinin durumları, yurt dışında MEB'e bağlı olmayan okullarda öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerinden sınava girme talebinde bulunanların durumları ve açık öğretim ortaokulu öğrencilerinden sınava girme talebinde bulunanların durumları da milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilecek.

Bu durumdaki öğrencilerin, bulundukları il ve ilçelerdeki sınav merkezlerinin yedek salonlarında, evde, hastanede veya cezaevinde gerekli tedbirler alınarak sınava alınmaları sağlanacak.

Geçen sene ilk uygulaması yapılan ve büyük tartışmalara neden olan TEOG, bu sene de gündeme oturdu. Tartışmanın merkezinde ise kolejlere girmeyi hedefleyen öğrenciler var.

Geçen sene özel okullar sekizinci sınıf yılsonu puanı ile Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerinden kazanılan puanı dikkate alarak öğrenci kabul ediyordu, ancak bu yıl hangi derslerin puanlarını dikkate alacakları henüz belli değil. Dolayısıyla özel okullara girmek isteyen öğrencilerin daha az çalıştıkları derslerin de puanlamaya dâhil olması söz konusu.

Yaşanan bu belirsizlik ve hala bir açıklamanın gelmemiş olması, TEOG sınavında ter dökmeye hazırlanan öğrencileri ve velileri kaygılandırdı. Mevcut durumu değerlendiren Koray Varol Akademi Kurucusu, Eğitmen Koray Varol, “Geçmiş yıllarda kolejler, sekizinci sınıf yılsonu puanının yanı sıra sadece öğrencilerin bu sınavlarda Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerinden elde ettikleri puanları dikkate alarak öğrenci kabul ediyordu. Bu nedenle kolej odaklı sınava hazırlanan pek çok öğrenci Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi, Yabancı Dil sınavlarına fazla yönelmiyordu” diyor.

Her şeye rağmen öğrencilerin pek çoğunun genel anlamda sınava hazırlanmış durumda olduğunu anlatan Varol, “TEOG sistemi çocuklara ev ve okul ortamında fazla pratik yapma imkânı tanıdı. Bu durum eksiklerini bulmalarına katkı sağladı. Şu an özel okulların öğrenci alım şekli belirsizliğini korusa da genel anlamda her derse iyi hazırlanan öğrenciler için ciddi bir sıkıntıdan bahsetmek yanlış olur” dedi.

Bu belirsizliğin sonuçlarının yerleştirmeler yapılırken sene sonunda ortaya çıkacak tabloda daha net anlaşılacağını da anlatan Varol, “Gecen yılki sisteme göre öğrenci alımının değişmesi sistemin dinamiklerinde oynamalar yaratacaktır. Şu ana kadar olan çalışmalar her dersi kapsasa da özel okul düşünen veliler çocuklarını Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi odaklı çalıştırdılar. Bu nedenle yüksek puan ile öğrenci alan okullar için bir yanlış bile çok önemli iken sürecin belirsizliği aileler ve öğrenciler için karmaşık bir durum oluşturmakta. Aylardır mevcut sistem odaklı sınava hazırlık çalışmalarını yürüten kurum ve öğrenciler belirsizlik karşısında çok şaşkın. Öyle ki eğer öğrenci tek bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil sorusunu yanlış çözerse Robert Kolej gibi yüksek puanlı okullara girme şansını kaçırabilir” dedi.

Konu açığını kapatmak için hala geç değil!

“Belirsizlik, tercihini devlet okullarından yana kullanacak öğrencileri kapsamıyor. Devlet okuluna gitmek isteyen öğrenciler, geçmiş eğitim yılında olduğu gibi Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil ve İnkılap Tarihi olmak üzere altı ders puanının ve 6, 7 ve 8’inci sınıf ortalamaları ile yerleştirilecek. Ancak kolej odaklı öğrenciler için sıkıntılar var” diyen Koray Varol sistematik bir çalışmayla eksikliklerin bu kısa sürede dahi telafi edileceğini anlatıyor.

Varol: “Var olan bilgilerin tekrarlarla güçlendirilmesi, eksik olan yerlerin hızlıca bulunup kapatılmaya çalışılması ve ailelerin son günlerde çocukların öz güvenini artırıcı konuşmalarla onlara destek olması açıkları kapatmak için çok değerlidir”.Anahtar Kelimeler:
Teog
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.