Ramazan Ayında Hangi Dualar Okumalıdır?

Tarih: 2015-06-24 02:04:28

Ramazan Ayında Hangi Dualar Okumalıdır? Ramazan ayında İftar vakti okunması makbul dualar,Ramazan Dualarını hergün okuyarak ayın faziletine ulaşın.Ramazanda okunacak dualar listesi sitemizdeki haberimizin detayında.
Ramazan Ayında Hangi Dualar Okumalıdır? Ramazan ayında İftar vakti okunması makbul dualar,Ramazan Dualarını hergün okuyarak ayın faziletine ulaşın.Ramazanda okunacak dualar listesi sitemizdeki haberimizin detayında.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte okunacak dualar ve sureler ile sevaplarınızı artırın. Sizler için hazırladığımız ramazan duaları ve surelerini her gün okuyarak bu özel ayın faziletine erişin.

Ramazan Ayında Resulullah’ın (s.a.a) Duası

Merhum Kefhemi “Misbah” kitabında Resul-ü Ekrem’den şöyle rivayet etmiştir: “Kim Ramazan ayında her farizadan sonra şu duayı okursa Allah onun günahlarını bağışlar.”

“Allahumme edhil alâ ehl’il-gubûr’is-surûr. Allahumme eğni kulle fegîr. Allahumme eşbi’ kulle cai’. Allahummeksu kulle uryan. Allahummegzi deyne kulli medîn. Allahumme ferric an kulli mekrûb. Allahumme rudde kulle ğarîb. Allahumme fukke kulle esîr. Allahumme aslih kulle fasidin min umûr’il-muslimîn. Allahummeşfi kulle merîz. Allahumme sudde fegrena bi-ğinak. Allahumme ğayyir sûe halina bi-husni hâlik. Allahummegzi anna’d-deyne ve ağnina min’el-fagr.İnneke alâ kulli şey’in gadîr.”

Anlamı:

Allah’ım! kabir ehlini sevindir. Allah’ım, bütün fakirleri zenginleştir. Allah’ım, bütün açları doyur, Allah’ım bütün çıplakları giyindir. Allah’ım, sıkıntısı olanların sıkıntısını gider. Allah’ım, bütün garipleri -vatanlarına- geri döndür. Allah’ım, bütün esirleri -esirlikten- kurtar. Allah’ım, Müslümanların bozulan durumlarını, fasit olan işlerini ıslah eyle. Allah’ım, bütün hastalara şifa ver. Allah’ım, bizim fakirliğimizi kendi zenginliğinle engelle. Allah’ım, bizim kötü halimizi kendi iyi haline dönüştür. Allah’ım, borcumuzu eda et, fakirlik ve ihtiyacımızı gider; muhakkak senin her şeye gücün yeter.”

 

Mucir Duası

Mucir duası Resulullah’tan (saa)’ rivayet edilen şanı yüce bir duadır; bu duayı Hazret Makam-ı İbrahim’de namaz kılarken Cebrail ona getirmiştir. Kef’amÎ “Beledu’l-Emin” ve “Misbah” adlı eserinde bu duayı kaydetmiş ve onun haşiyesinde onun faziletine değinerek bir yerde şöyle demiştir: Kim bu duayı Ramazan ayının on birinci, on ikinci ve on üçüncü günlerinde okursa, günahları, yağmur taneleri, ağaçların yaprakları ve çölün kumlarının sayısınca olsa bile bağışlanır. Bu duayı hastanın şifa bulması, borcun ödenmesi, zengin olmak, gam ve kederlerin giderilmesi için okumak etkilidir.Dua şöyledir:

“Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla

Münezzehsin ey Allah, yücesin ey rahman, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey rahim, yücesin ey Kerim bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey sultan, yücesin ey malik, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey kuddüs, yücesin ey esenlik veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey korkanlara güven veren, yücesin ey alemdekileri kontrol eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey izzet ve iktidar sahibi, yücesin ey kahredici, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey kibriya sahibi, yücesin ey ulu, bizi cehennemin ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey yaratan, yücesin ey var eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey şekillendiren, yücesin ey takdir eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey hidayet eden, yücesin ey baki olan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey bağışta bulunan, yücesin ey tövbeyi  kabul eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
MÜnezzehsin ey -rahmet kapılarını- açan, yücesin ey rahatlık veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey efendim, yücesin ey mevlam, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey yakın, yücesin ey gözeten, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey icat eden, yücesin ey-öldükten sonra- geri döndüren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey övülmüş, yücesin ey yücelik sahibi, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey kadim, yücesin ey azim, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey günahları bağışlayan, yücesin ey şükredenlere nimet veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey tanık, yücesin ey şahit, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey şefkatli, yücesin ey lütufta bulunan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey -öldükten sonra- diriltip kabirden çıkaran, yücesin ey -alemdekiler öldükten sonra onların- varisi, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey dirilten, yücesin ey öldüren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey şefkatli, yücesin ey refik, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey can dostu, yücesin ey munis, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey ulu, yücesin ey cemak sahibi, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey işlerden haberdar olan, yücesin – kulların durumunu- gören, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey ikram sahibi, yücesin ey zengin, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey ma’bud, yücesin ey mevcut, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey günahları bağışlayan, yücesin ey kahreden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey anılan, yücesin ey şükredilen, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey cömert, yücesin ey kendisine sığınılan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey güzellik sahibi, yücesin ey ulu, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey tüm varlıklardan önce olan, yücesin ey rızık veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey vaadi sadık olan, yücesin ay aydınlığı yaran, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey -kullarının duasını- duyan, yücesin ey çabuk -kabul eden- , bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey yüksek makam sahibi, yücesin ey yoktan var eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey faal, yücesin ey ulu, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey hüküm veren,  yücesin ey razı olan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey galip, yücesin ey tertemiz, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey bilen, yücesin ey hakim, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey sürekli, yücesin ey kendiliğinden ayakta olan, ve varlıkları ayakta tutan bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey koruyan, yücesin ey bölen, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey zengin, yücesin ey zengin eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey vefa eden, yücesin ey güçlü, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey yeten, yücesin ey şifa  veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey öne geçiren, yücesin ey geriye bırakan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey varlığın başı, yücesin ey varlığın sonu,bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey zahir, yücesin ey batın, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey ümit edenlerin ümidi, yücesin ey ümitlerin mercii, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey nimet sahibi, yücesin ey ihsan sahibi, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey diri, yücesin ey ayakta tutan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey yegane, yücesin ey tek olan -Allah- , bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey efendi, yücesin ey ihtiyaçsız, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey kadir, yücesin ey büyük, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey vali (alemin sultanı), yücesin ey üstün, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey yüce, yücesin ey en yüce, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey emir sahibi, yücesin ey Mevla, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey yaratan, yücesin ey var eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey düşüren, yücesin ey yükselten, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey adaletli, yücesin ey dağınıkları bir araya toplayan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey izzet veren, yücesin ey alçaltan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey koruyucu, yücesin ey koruyan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey kudret sahibi, yücesin ey iktidar sahibi, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey çok bilen, yücesin ey çok sabırlı, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey hakem, yücesin ey hekim, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey bağışta bulunan, yücesin ey -bağışı- engelleyen, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey zarar veren, yücesin ey yarar veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey duayı kabul eden, yücesin ey hesaba çeken, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey adil, yücesin ey ayıran, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey latif, yücesin ey şerif, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey Rabb, yücesin ey Hakk, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey şanı yüce, yücesin ey tek olan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey affeden, yücesin ey intikam alan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey rahmeti geniş olan, yücesin ey genişlik veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey rauf, yücesin ey şefkatli, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey bir olan, yücesin ey tek olan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey (herkesin sınırını) koruyan, yücesin ey kuşatan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey -kulların işlerinin- vekili, yücesin ey adalet, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey aşikar, yücesin ey sağlam, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey ihsan sahibi, yücesin ey çok seven, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey reşid (doğru görüşlü), yücesin ey mürşid, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey nur, yücesin ey nur verip aydınlatan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey yardımcı, yücesin ey yardım eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey çok sabırlı, yücesin ey sabreden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey sayan, yücesin ey icat eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey arınmış, yücesin ey cezalandıran, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey imdada koşan, yücesin ey varlıkların sığınağı, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey yaratan, yücesin ey hazır, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.Münezzehsin ey izzetve güzellik sahibi, yücesin ey iktidar ve yücelik sahibi, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin, senden başka ilah yoktur, münezzehsin, şüphesiz ben zalimlerdendim, biz de onun duasını kabul ettik ve onu tasadan kurtardık. İşte biz inananları böyle kurtarırız. Allah’ın salatı efendimiz Muhammed’e ve onun bütün Ehlibeyt’inin üzerine olsun. Hamd alemlerin Rabbi Allah’a hastır; Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve ulu Allah’tandır.”

 

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.